โครงการการป้องกันยุงลายไข้เลือดออก

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในช่วงเข้าฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก นั้น

การดำเนินงานตามโครงการรณรงค์การป้องกันยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ภายใต้หัวข้อการดำเนินงาน “เชียงยืนร่วมใจสามัคคี สร้างสังคมสู่วิถีแห่งการเรียนรู้  และยังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์จากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s